Modele czynnikowe

by BuildGeek on February 16, 2019

in Uncategorized

Konfirmacyjna Analiza czynnikowa. W ostatnich 15. zyskay latach popularno tzw. metody konfirmacyjne (NP. patrz Jreskog i Srbom, 1979). Mwic oglnie, Mona sprecyzowa a priori UKAD adunkw czynnikowych dla okrelonej liczby czynnikw ortogonalnych lub ukonych, a nastpnie testowa, Czy Mona odtworzy obserwowan Macierz korelacji dla danej specyfikacji. Konfirmacyjne analizy czynnikowe Mona przeprowadza przy pomocy Modelowanie rwna strukturalnych (SEPATH). Główną zaletą kompy Posiada konfirmacyjna Analiza czynnikowa jest jej Elastyczność i Możliwość odwzorowania dowolnego układu czynnikowego. W podejściu eksploracyjnej analizy czynnikowej nie ma możliwości ingerowania w korelacje pomi, ZY poszczególnymi czynnikami je nie ma możliwości testowania korelacji pomide zmiennymi (co jest Cenne w identyfikacji zmiennych niosących Podobną informację). Konfirmacyjna Analiza czynnikowa Pozwala na dowolne manipulowanie korelacjami pomi, zyzzy czynnikami, un także hierarchią czynników Jak à widać na dessin nr 1. Jest à Niezwykle CNRAN kwestia ze względu na à, że Pozwala na uchwycenie teoretycznego sensu badanego zjawiska (Charles Spearman par się Teraz zawstydził widząc co Potrafi konfirmacyjna Analiza czynnikowa w badaniach nad inteligencją).

Kolejną, je Chyba Najważniejszą, zaletą jest to, że czasem przy małoliczebnych próbkach ciężko jest odwzorować strukturę czynnikową testowanej koncepcji (problemy z niskimi lub podwójnymi korelacjami). W podejściu konfirmacyjnym Każda zmienna ma swoje przewidziane Miejsce w modelu pomiarowym, przez co nie ma możliwości aby mogły wystąpić problemy Częste w metodzie eksploracyjnej. Modèle konfirmacyjny potwierdza testowaną koncepcję lub nie (Jeśli nie, à Analiza jest na tyle sprytna, że jest w stanie zasugerować zmiany Geographic Pod pojęciem indeksów modyfikacji). Wartoci czynnikowe. Dla danych czynnikw Mona oszacowa rzeczywiste wartoci poszczeglnych przypadkw (obserwacji). Te wartoci czynnikowe s szczeglnie przydatne wtedy, Gdy chcemy wykonywa dalsze analizy wykorzystujc czynniki wyrnione w analizie czynnikowej. Celem analizy czynnikowej jest wyznaczanie par macierzy F i L, które spełniają powyższe równania i Warunki. Na temat analizy czynnikowej napisano Wiele znakomitych ksiek. Na przykad przystpne Introduction Mona znale u stevensa (1986); bardziej szczegowe Opisy procedur podaj: Cooley i Lohnes (1971); patrz Take: Harman (1976), Kim i Mueller, (1978a, 1978b), Lawley i Maxwell (1971), Lindeman, Merenda i Gold (1980), Morrison (1967) lub Mulaik (1972). Interpretacja czynnikw drugiego rzdu w hierarchicznej analizie czynnikowej, alternatywnej do tradycyjnych strategii rotacji ukonej, Jest wyjaniona szczegowo w: Wherry (1984).

Previous post:

Next post: